Agrifac - StrictSprayPlus

StrictSprayPlus - Każda kropla w odpowiednim miejscu

Obecnie zwyczajowo ustawia się maszynę w taki sposób, aby wszystkie rośliny otrzymały przynajmniej żądaną ilość substancji chemicznych. Wartości dawkowania i stężenie w zbiorniku są skonfigurowane dla określonej sytuacji. Skutkuje to wartością dawkowania, która jest zbyt wysoka w większości obszarów pola i zbyt niska w innych. Skutkiem tego jest zbyt duże zapotrzebowanie na substancje chemiczne i nieprawidłowa dystrybucja na polu. Firma Agrifac zdecydowała poradzić sobie z tym niedociągnięciem za pomocą StrictSprayPlus. 

strictsprayplusRolnicy potrzebują pewności, że pożądana ilość substancji chemicznych jest opryskiwana tam, gdzie jest potrzebna. Sprawia to, że substancje chemiczne mogą działać, a odpowiednia roślina może być odżywiona i chroniona w odpowiednim czasie. 

StrictSprayPlus posiada trzy funkcje, które biorą udział w aplikacji precyzyjnej ilości substancji chemicznych.

strictsprayplus

1. Sekcje z jedną dyszą 

Aby maksymalnie zapobiegać zakładkom i przedawkowaniu, każdą dyszę można indywidualnie zamknąć i otworzyć. 

2. Kompensacja skrętu 

W czasie skrętu podczas opryskiwania różne dysze poruszają się z różną prędkością. Po zewnętrznej stronie skrętu dysze muszą opryskiwać dalej niż po jego wewnętrznej stronie. Aby stale opryskiwać tą samą ilością, szybciej poruszające się dysze muszą opryskiwać więcej niż dysze poruszające się wolniej. StrictSprayPlus to pierwszy system, który naprawdę kompensuje skręty i zapewnia 100% pokrycia opryskiem w każdym miejscu. 

3. Kontrola prędkość niezależnie od ciśnienia

Ilość jest regulowana poprzez zmianę ciśnienia wody. Zmiany ciśnienia nie tylko zmieniają prędkość przepływu cieczy przez każdą dyszę, ale też kształt strumienia i wielkość kropli. StrictSprayPlus nie musi zmieniać ciśnienia oprysku, więc kształt strumienia i wielkość kropli pozostają takie same, niezależnie od prędkości przepływu.

Kontrola na dyszę

strictsprayplusAby to osiągnąć, StrictSprayPlus oblicza prędkość i ilość wydawanego oprysku dla każdej dyszy. Te wartości są używane, aby określić ilość, którą każda dysza powinna opryskiwać. Prędkość przepływu jest kontrolowana poprzez zmianę czasu, w którym szybko przełączająca się dysza (do 100 razy na sekundę) otwiera się i zamyka. Ilość dla każdej dyszy określa się poprzez zmianę stosunku i częstotliwości otwierania i zamykania. Zmienna częstotliwość i możliwość zmiany czasu otwierania i zamykania indywidualnie dla każdej dyszy utrzymuje liczbę przełączeń na sekundę na możliwie najniższym poziomie, ale wystarczająco wysokim względem potrzeb. Gwarantuje to dobre pokrycie, precyzyjny kształt strumienia i dłuższy czas eksploatacji zaworu.

Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Wszelkie prawa zastrzeżone.