Agrifac - NEED Farming

NEED Farming

Aby zrobić kolejny krok w uprawie roślin, MUSIMY skoncentrować się na roślinie. 

NEED Farming to koncepcja zarządzania rolnictwem w oparciu obserwację, pomiar i reagowanie na różnice w uprawach, glebie i innych zmiennych oraz na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdej rośliny. Jest to powrót do podstaw rolnictwa, ale z wykorzystaniem najnowszych technologii, aby zapewnić, że każda roślina otrzymuje opiekę, jakiej potrzebuje. NEED Farming to troska o konkretne potrzeby każdej rośliny a nie o przeciętne potrzeby całej uprawy. 

Produkcja żywności ma stać się jeszcze trudniejsza. Aby wyprodukować wystarczającą ilość wartościowej i bezpiecznej żywności dla wszystkich, potrzebne są inteligentne rozwiązania. To dlatego wszystkie produkty Agrifac są wykonane zgodnie z koncepcją „4Es for growers” (4E dla plantatorów). Oznacza to, że efektywność, ekonomiczność, ergonomia i ekologia są najważniejsze w procesie projektowania i opracowania naszych produktów. Opracowywane przez nas produkty są nie tylko innowacyjne, ale również bardzo przyjazne dla użytkownika. Brilliant Simple, tak to nazywamy. 

 

Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Wszelkie prawa zastrzeżone.