Agrifac - Condor MountainMasterPlus

Condor MountainMasterPlus

Optymalna stabilność i wygoda plus najlepsza ochrona upraw na pochyłościach

Condor MountainMasterPlus ma podwozie StabiloPlus porównywalne z podwoziem zastosowanym w modelu Condor ClearancePlus, w którym prześwit można regulować dwustopniowo w zakresie 140-200 cm od kabiny. Condor MountainMasterPlus może kontrolować każdy siłownik oddzielnie, co umożliwia utrzymanie poziomu na stokach o nachyleniu do 20%. Dzięki temu maszyna może bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się nawet po bardziej stromych zboczach. Zależnie od pochyłości i koniecznej korekty, prześwit można ustawić na wysokości od 140 cm do 200 cm. Poziomowanie sprawia, że ciężar pojazdu rozkłada się równomiernie pomiędzy wszystkimi kołami, co zwiększa jego przyczepność.

Szeroki i stabilny

Dzięki bezstopniowej regulacji kół w zakresie 190-265 cm lub 225-300 cm system MountainMasterPlus zapewnia niezwykłą stabilność na terenie pagórkowatym. Podczas jazdy drogą podwozie StabiloPlus można w prosty sposób szybko obniżyć, obniżając tym samym środek ciężkości i wysokość pojazdu, co pozwala na bezpieczny przejazd między polami!

Najlepsza ochrona upraw

Uprawy rosną prosto. Na obszarach płaskich lub lekko wznoszących się nie stanowi to problemu podczas oprysku upraw wysokich. Dzieje się tak dlatego, że maszyna stoi pomiędzy rzędami równolegle do roślin, nie niszcząc ich. Jednak na terenach pagórkowatych prowadzi to do uszkodzeń upraw, ponieważ opryskiwacz stoi równolegle do podłoża, a nie do roślin (A).

 

 Dla jeszcze lepszej ochrony upraw firma Agrifac opracowała opryskiwacz Condor MountainMasterPlus. I ten model maszyny Condor jest wyposażony w sprawdzone podwozie StabiloPlus. Jego unikalną cechą jest możliwość utrzymania poziomu na zboczach (B).

 

Agrifac Condor MountainMasterPlus spraying on hilly conditions self proppeled sprayer  Agrifac Condor MountainMasterPlus spraying on hilly conditions best sprayer  Agrifac Condor MountainMasterPlus spraying on hills top quality sprayerAgrifac Condor MountainMasterPlus spraying on hilly conditions  Agrifac Condor MountainMasterPlus top quality self propelled sprayer  Agrifac Condor MountainMasterPlus spraying on hills best sprayer in the world  Agrifac Condor MountainMasterPlus back side sprayer  Agrifac Condor MountainMasterPlus spraying on hilly conditions

Bezpieczna, wystarczająca i zdrowa żywność na stromych zboczach

  • Teraz możliwe jest opryskiwanie stoków bardziej stromych niż kiedykolwiek
  • Maszyna pozostaje wyrównana i doskonale stabilna na wszystkich kołach
  • Pracuje bezpiecznie i komfortowo na stromych zboczach
  • Duży prześwit
  • Szybkie wyrównanie na zboczach
  • Wszystkie korzyści z opryskiwacza Condor
Poproś o broszurę

Condor MountainMasterPlus

Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Wszelkie prawa zastrzeżone.